Tag: Ograniczenie podwykonawstwa w publicznych przetargach

publiczne przetargi

Ograniczenie podwykonawstwa w publicznych przetargach

Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, jak…