Tag: odzyskanie podatku od wiatraków

odzyskanie podatku od wiatraków

Jaka szansa na odzyskanie podatku od wiatraków?

Opublikowanie w dzienniku ustaw uchwalonej w dniu 7 czerwca b.r. przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 29.06.2018 r. poz. 1276) stworzyło podatnikom szansę na odzyskanie zawyżonego od początku 2018 r. podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych. W ostatnim czasie urzędy i sądy niekorzystnie dla

Czytaj dalej