Tag: cudzoziemcy

Zasady zatrudniania cudzoziemców

Zasady zatrudniania cudzoziemców

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w dniu 14 marca 2017 roku, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. W projekcie nowelizacji ustawy określono nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do

Czytaj dalej