Świadectwo energetyczne budynku – ważne zmiany od kwietnia 2023 r. !

podatek od nieruchomości

Czy każdy potrzebuje świadectwa energetycznego?

W ostatnim czasie wiele się mówi o świadectwach energetycznych. Jest to związane z nowelizacją przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która wchodzi w życie już 28 kwietnia. Obejmuje ona właśnie regulację dotyczącą obowiązku sporządzania świadectw energetycznych dla budynków. Ale co to właściwie jest? I czy taki diabeł straszny i na pewno każdy musi go mieć?

Czym jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne jest to dokument, który informować ma o jakości energetycznej budynku – czyli jego zapotrzebowaniu na energię. Do każdych celów, nie tylko oświetlenia, ale i ogrzewania, podgrzewania wody w kranach czy wentylacji i klimatyzacji. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszty związane ze zużyciem energii.

Nowelizacja przepisów dot. świadectwa energetycznego

1.W katalogu podmiotów zobowiązanych do posiadania świadectwa energetycznego budynku tak naprawdę nie zmienia się dużo. Obowiązek ten w dalszym ciągu ciąży na sprzedającym lub wynajmującym budynek lub jego część – tak jak to było dotychczas. Do tej pory dotyczył on jednak budynków, które powstały w 2009 roku i później. Wskutek nowelizacji, obowiązek posiadania świadectwa energetycznego po prostu zostanie rozszerzony również o starsze budynki.

2.Zmodyfikowano też sposób przekazania świadectwa: świadectwo należało przekazać przy zawarciu umowy sprzedaży lub najmu – od kwietnia, zawierając umowę sprzedaży budynku lub jego części świadectwo energetyczne należy przekazać już na etapie sporządzania aktu notarialnego. Fakt ten odnotowuje notariusz w akcie notarialnym. W przypadku braku jego przekazania notariusz pouczy nas dodatkowo o grożącej nam grzywnie za niedopełnienie tego obowiązku.

3.Ustawa zmienia także sytuację inwestorów nowych budynków. Po wejściu w życie nowelizacji, inwestor ma obowiązek przedłożenia kopii świadectwa energetycznego do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Kto ma obowiązek posiadania świadectwa energetycznego?

Nie jest tak, że od teraz każdy właściciel budynku lub lokalu musi na w ciągu miesiąca zlecić sporządzenie świadectwa. Wśród pojawiających się ostatnimi czasy artykułów można znaleźć niepełne informacje na ten temat. Obowiązek ten dotyczy inwestorów nowych budynków oraz sprzedawców i wynajmujących budynki lub ich części. Co ważne, dla istniejących budynków lub lokali obowiązek ten powstanie dopiero, gdy będzie on przedmiotem właśnie sprzedaży bądź najmu. Jeśli obiekt jest obecnie przedmiotem najmu – świadectwo będzie trzeba przekazać przy kolejnej umowie.

Zwolnienia z obowiązku sporządzania świadectwa energetycznego

W ustawie o charakterystyce energetycznej budynków znajdujemy również kilka wyłączeń od obowiązku sporządzania świadectwa. Chodzi m.in. o budynki o powierzchni do 50m2, budynki przemysłowe zużywające wyłącznie prąd oświetleniowy, zabytki, czy miejsca kultu. Czy jednak rzeczywiście jest tak, że można zwolnić się z wymogu uzyskania świadectwa poprzez powieszenie na ścianie kapliczki? O tym dowiecie się z naszej kolejnej publikacji.