Sukces Kancelarii – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założona w 1 dzień !!!

rodo

Klient zgłosił się do naszej Kancelarii z prośbą o założenie spółki, która miała w założeniu stać się wehikułem inwestycyjnym do zbudowania przedsiębiorstwa, a dywidendy z zysku miały być wybrane dopiero w długim horyzoncie czasowym. Nasi doradcy zaproponowali spółkę z o.o. z estońskim CIT, dzięki czemu zyski spółki zostaną opodatkowane dopiero przy ich pobraniu przez właścicieli wiele lat później, a firma będzie dużo bardziej konkurencyjna na rynku w wyniku braku konieczności odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy. Zapisy umowy spółki – zgodnie z potrzebami Klienta – uregulowały sposób dziedziczenia udziałów spółki z o.o. z wyłączeniem reguł prawa spadkowego a ponadto możliwość korzystania przez spółkę z posiadanego przez jednego ze wspólników prawa na znak towarowy. Dzięki przejrzystym zapisom umowy spółki sąd rejestrowy nie miał wątpliwości co do jej treści i zarejestrował spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym następnego dnia po złożeniu wniosku.