Sukces Kancelarii: kolejni nasi Klienci zawarli bardzo korzystną ugodę z mBankiem !

Nasi Klienci, których reprezentowaliśmy w postępowaniu sądowym przeciwko mBank S.A., otrzymali propozycję zawarcia ugody.

Po dopracowaniu szczegółów ugody, przy asyście Kancelarii, ugoda została zawarta, a nasi Klienci pozbyli się toksycznego kredytu, gdyż na mocy zawartej ugody zadłużenie Klientów wobec banku zostało w całości spłacone.

W tym przypadku ugoda okazała się być dobrym rozwiązaniem, gdyż gwarantowała szybkie zamknięcie kredytu. Dodatkowo, nasi Klienci na dzień zawarcia ugody nominalnie zwrócili bankowi niewiele więcej, niż wysokość otrzymanego kapitału. Ugoda była więc dla Kredytobiorców bardzo korzystna.