Ryzyka prowadzenia biznesu w Nigerii cz.1

biznes w nigerii
  1. Przekupstwo i korupcja – mając na uwadze obecny ranking Nigerii jako jeden z najbardziej skorumpowanych krajów na świecie, korupcja jest bezsprzecznie kwestią do rozważenia inwestując w Nigerii. Należy zadbać o to, aby inni uczestnicy, w celu uzyskania przewagi, nie angażowali się w różnego rodzaju praktyki korupcyjne. Szczególnie dlatego, że taki uczestnik może być postrzegany jako „ściśle powiązany” z Twoją spółką w ramach ustawodawstwa dot. przeciwdziałania korupcji, co może spowodować, że Twoja spółka będzie ponosić odpowiedzialność na gruncie takiej regulacji.

  1. Opieszały system sądowy – system sądowy w Nigerii nie jest tak szybki i skuteczny jak w przypadku innych krajów rozwiniętych. Chociaż stan Lagos wprowadził system sądowy, który stara się skrócić czas spędzony na rozstrzyganiu sporów w ramach pewnych progów pieniężnych, jednak jest nieefektywny oraz tak naprawdę nie osiągnął swojego celu.

  1. Zmiany w prawie – czasami rząd może zachowywać się chaotycznie i nieprzewidywalnie w swoich działaniach. Głębokie opóźnienia w uchwalaniu istotnych przepisów dla Twojej branży mogą stanowić problem. Niekonsekwentne zmiany w działających już procedurach mogą wynikać ze zmiany rządu. Zmiany w rządzie mogą też spowodować w sytuację, w której projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego będą musiały być zakończone przedwcześnie. Dotyczy to zarówno poziomu federalnego, jak i stanowego. Należy zawrzeć silne porozumienia z rządem, aby zmniejszyć te ryzyka i zapewnić, że nawet jeśli projekt zostanie przedwcześnie zakończony, można skutecznie dochodzić odszkodowania w sądzie. Firma będzie również potrzebować silnego zespołu prawnego, który jest biegły w zakresie regulacji compliance, aby zapewnić, że Spółka działa zgodnie z prawem.

  1. Niepokoje polityczne i niepewność – działalność ekstremistycznej grupy religijnej w północnej Nigerii oraz przypadki porwań na niektórych częściach południowej Nigerii to problemy, które mogą powodować pewne zmartwienia u obcokrajowców. Chociaż nie ma doniesień o ekstremistycznej niepewności ani o przypadkach porwań w większości kraju, takich jak stan Lagos i Terytorium Stołeczne Abudża, odpowiednie informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa należy uzyskać przed wyruszeniem w podróż do niektórych części kraju.