Przetwarzanie danych osobowych „uchodźców” z Ukrainy

przetwarzanie danych osobowych

Jak wynika z komunikatu UODO, urząd otrzymuje ostatnio sygnały o nieprawidłowościach w przedmiocie przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy, którzy znajdują się w Polsce w celu uzyskania schronienia w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju.

RODO stosujemy również do uchodźców z Ukrainy.

Należy wskazać, że przepisy RODO znajdują zastosowanie również do „uchodźców” z państw trzecich przebywających w Polsce, ponieważ ewentualne przetwarzanie danych tych osób ma w miejsce w Polsce, przez polskich administratorów. Rozwiewając w tym zakresie wszelkie wątpliwości, Urząd wskazuje, że przestrzeganie praw podstawowych, spełnianie standardów ochrony danych osobowych, które są przewidziane dla obywateli naszego kraju, powinno dotyczyć wszystkich – także uchodźców z Ukrainy. Zasady związane z ochroną danych osobowych nie mogą naruszać podstawowych praw i wolności każdego człowieka, niezależnie od obywatelstwa.

Przetwarzanie danych uchodźców z zachowaniem zasad celowości i minimalizacji

Wszystkie czynności i akcje podejmowane na rzecz obywateli Ukrainy przebywających w Polsce, powinny odbywać się z poszanowaniem prawa obywatela Ukrainy do prywatności. W tym celu, administratorzy danych osobowych powinni zapewnić bezwzględne stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych, a w tym zasad przetwarzania. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady celowości i minimalizacji danych. Urząd Ochrony Danych przypomina również o konieczności wyważenia praw osób i ingerencji administratorów w prawa podstawowe. Decydując się na pomoc obywatelom Ukrainy warto każdorazowo rozważyć, czy wprowadzenie danego rozwiązania ułatwiającego ich pobyt uchodźców w Polsce nie będzie zbyt daleko ingerować w ich prywatność.

UODO służy pomocą obywatelom Ukrainy

Jednym z zadań UODO jest także rozpowszechnianie wiedzy o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Realizuje się to poprzez organizowanie i promocję wielu akcji informacyjnych czy kampanii edukacyjnych. W ramach pomocy obywatelom Ukrainy, opublikowano specjalny poradnik dotyczący tego, jak mogą oni korzystać z praw gwarantowanych przez RODO – jest on dostępny w dwóch językach: ukraińskim i angielskim. Poradnik można pobrać tutaj (po kliknięciu w link na dole strony). Uruchomiono również dedykowany adres e-mail, pod który obywatele Ukrainy przebywający w Polsce mogą kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: forUkraine@uodo.gov.pl (aktywny w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00).

Na koniec warto zacytować stanowisko UODO, zgodnie z którym, „Ochrona danych osobowych, prawo do prywatności również i bezpieczeństwa to podstawowe prawa człowieka, powinny towarzyszyć każdemu z nas, nawet w najbardziej dramatycznych okolicznościach”.