Pobyt w Polsce obywateli Ukrainy – ważna aktualizacja

Czy wydłużenie terminu legalnego pobytu jest już pewne?

28 stycznia 2023 roku weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. W tym miesiącu minie rok od wybuchu wojny. Ustawodawca sukcesywnie zmienia regulacje dot. pobytu obywateli Ukrainy w Polsce, dostosowując je do potrzeb tych osób jak i rynku pracy.

Wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy nie będą jeszcze rozpatrywane

Dotychczasowa regulacja art. 38 specustawy przewidywała, że po upływie 9 miesięcy od wjazdu na terytorium Polski obywatel Ukrainy może złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. W związku z obecną sytuacją związaną z trwającymi działaniami wojennymi ustawodawca uznał takie uprawnienie za przedwczesne, stąd też zdecydowano się na uchylenie wskazanego przepisu. Problem w tym, że uprawnienie to dotąd przysługiwało już osobom, które przekroczyły granicę w okresie 24 lutego – 28 kwietnia 2022 r. Postanowiono zatem, że wnioski złożone dotychczas na podstawie art. 38 specustawy pozostaną na razie bez rozpoznania.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy możliwe od kwietnia

Mimo wycofania się z umożliwienia składania wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy, już od 1 kwietnia 2023 r. obywatele Ukrainy będą mogli obiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą. Chodzi o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski będą mogły składać osoby, których pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny w myśl przepisów specustawy oraz jednocześnie posiadają numer PESEL ze statusem „UKR”.

Przedłużenie ważności wiz i zezwoleń na pobyt czasowy

Do tej pory cześć uprawnień obywateli Ukrainy była przedłużana automatycznie jedynie do dnia 31 grudnia 2022 r.. Dotyczyło to w szczególności takich dokumentów jak wizy czy zezwolenia na pobyt czasowy, których okres ważności przypadał na czas po 24 lutego 2022 r. W odniesieniu do obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, mogą oni przebywać legalnie w Polsce przez 18 miesięcy począwszy od dnia 24 lutego 2022 r., tj. do dnia 23 sierpnia 2023 r. Ustawodawca zdecydował się na ujednolicenie okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce. Od 1 stycznia 2023 każdy obywatel Ukrainy może przebywać w Polsce do 23 sierpnia 2023 roku włącznie. Dotyczy to również tych osób, których dokumenty pobytowe traciłyby ważność w 2023 roku.