Oddział spółki matki na terenie Turcji.

Oddział spółki matki na terenie Turcji.

Zagraniczni inwestorzy mogą utworzyć oddział spółki matki w celu angażowania się w działalność handlową w Turcji. Choć prawnie niezależne, oddziały nie są traktowane jako odrębne podmioty prawne i są ściśle związane z ich spółką matką w odniesieniu do wewnętrznego zarządu.

Oddziały mogą mieć osobny kapitał przyznany przez spółkę matkę, ale nie ma dla nich minimalnego wymogu kapitałowego. Jednak oddziały spółek niebędących rezydentami mają autonomię w zakresie rachunkowości oraz realizacji transakcji handlowych. Podlegają one również niezależnie podatkom korporacyjnym w Turcji. Należy również zauważyć, że nie ma ograniczeń co do narodowości menedżerów, ale wymagane jest, by przebywali oni w Turcji.

Rejestracja oddziału dla podmiotów niebędących rezydentami jest dość podobna do formacji jednostek zależnych spółki, ale wymaga dodatkowego zezwolenia od tureckiego Ministerstwa Ceł i Handlu.

W praktyce, dla zagranicznych inwestorów, oddziały nie są już w Turcji tak popularne. Są one najczęściej stosowane do rozłożenia lokalizacji (pomiędzy dzielnicami Turcji) po uprzednim utworzeniu spółki zależnej w Turcji.