Od kiedy cudzoziemiec może rozpocząć legalnie pracę? Dowiesz się tego z poniższego nagrania

Jeżeli rozważasz zatrudnienie pracownika spoza Unii Europejskiej, prawdopodobnie zastanawiasz się, od kiedy może on rozpocząć pracę. Procedury mogą się różnić, ale istnieją pewne ogólne zasady.

Powiadomienie dla obywateli Ukrainy:

Możesz dokonać tego następczo, ale pamiętaj, że musisz to zrobić w ciągu 14 dni od momentu zatrudnienia cudzoziemca. To oznacza, że pracownik może rozpocząć pracę przed złożeniem powiadomienia.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy:

Jeśli wybrałeś tę opcję, musisz zaczekać na rejestrację oświadczenia, zanim pracownik rozpocznie pracę. Dlatego zadbaj o to, aby złożyć oświadczenie o powierzeniu pracy odpowiednio wcześniej.

Zezwolenie na pracę:

W przypadku zezwolenia, z reguły musisz poczekać na jego wydanie. Biorąc pod uwagę formalności i czas trwania procedury, zaleca się ubieganie o zezwolenie co najmniej miesiąc lub dwa przed planowanym zatrudnieniem cudzoziemca.
Dbanie o legalność zatrudnienia to kluczowy krok dla każdego pracodawcy. Bądź odpowiedzialny i przestrzegaj wymaganych procedur!