Objaśnienia podatkowe w zakresie „SLIM VAT” i nowych zasad rozliczania faktur korygujących

Slim VAT

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie nowe, kontrowersyjne zmiany w zakresie podatku VAT, w szczególności obejmujące nowe zasady rozliczania faktur korygujących obniżających podstawę opodatkowania, znoszące dotychczasowy wymóg otrzymywania potwierdzenia odbioru faktur korygujących. Jednocześnie Ministerstwo Finansów zapowiedziało wydanie objaśnień podatkowych do nowych przepisów.

Projekt objaśnień podatkowych jest już dostępny dla podatników na rządowej stronie internetowej i stanowi przydatną wskazów w zakresie interpretowania nowych regulacji w zakresie VAT. Projekt jest możliwy do pobrania pod adresem:

https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-w-sprawie-objasnien-podatkowych-w-zakresie-pakietu-rozwiazan-slim-vat

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie objaśnień podatkowych w zakresie pakietu rozwiązań „SLIM VAT”, w ramach których przedsiębiorcy mogą przesyłać uwagi do dnia 1 lutego 2021 r.

Jak wskazało Ministerstwo Finansów: „Szczególny nacisk położyliśmy na faktury korygujące i sposób ich ujmowania, a także na możliwość stosowania wspólnych kursów walut. W objaśnieniach znajduje się także omówienie zmian dotyczących Wiążących Informacji Stawkowych oraz Mechanizmu Podzielonej Płatności. Jesteśmy otwarci na uwagi i propozycje, jakie napłyną do nas w toku konsultacji, tak aby w momencie ich wydania, objaśnienia nie pozostawiały żadnych wątpliwości co do sposobu interpretacji zmian w VAT”.