Nowe stawki VAT już blisko

stawki VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało założenia nowej matrycy stawek VAT, która ma na celu wyeliminowanie absurdów związanych ze stosowaniem różnych stawek VAT do w zasadzie tych samych towarów.

Obecnie zgodnie z ustawą o VAT o klasyfikacji poszczególnych produktów do preferencyjnych stawek VAT (5% lub 8% w miejsce 23%) decyduje grupowanie towaru w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Od 2019 r. o tym, czy dany towar jest opodatkowany niższą stawkę ma decydować unijna nomenklatura scalona (odpowiedni kod CN), a w przypadku usług grupowanie w PKWiU 2015. Zmiana spowoduje również, że część towarów która obecnie traktowana jest preferencyjnie, od nowego roku zostanie objęta stawką podstawową, natomiast niektóre produkty zostaną potraktowane niższą stawką VAT.

Lekiem na bolączki przedsiębiorców wynikające ze sporów z organami podatkowymi co do stosowania odpowiedniej stawki VAT (fiskus kwestionował wielokrotnie opinie urzędu statystycznego odnośnie grupowania danego towaru) ma być wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (WIS). Na wniosek przedsiębiorcy organ podatkowy wyda WIS w formie decyzji administracyjnej rozstrzygającej stawkę VAT dla danego towaru. Jeżeli przedsiębiorca nie zgodzi się ze stanowiskiem fiskusa, będzie mógł złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Propozycje Ministerstwa Finansów należy ocenić pozytywnie i pozostaje mieć nadzieję, że zwłaszcza przepisy dot. WIS zostaną wprowadzone jak najprędzej w życie. Dla wielu przedsiębiorców brak pewności co do stosowania stawki VAT stanowi ogromną barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej.