Korzystna interpretacja NFZ uzyskana dla naszego Klienta !

Miło nam poinformować, iż Nasz Klient dzięki interpretacji indywidualnej w zakresie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, o którą wystąpiła Kancelaria do Narodowego Funduszu Zdrowia, otrzymał decyzję nr 11/2023/BP uznającą za prawidłowe stanowisko Przedsiębiorcy – Naszego Klienta. NFZ wskazał, że członek zarządu spółki z o.o. oraz prokurent pełniący funkcję na podstawie powołania, nie pobierający z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia, podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu otrzymania nagrody. W takim przypadku, prokurent powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego z ww. tytułu od dnia podjęcia uchwały o przyznaniu nagrody.