Konkursy w ramach programu Gospostrateg

Analiza potrzeb i wymagań

Głównym celem programu Gospostrateg jest wykorzystanie rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu polityki rozwojowej Polski, zarówno krajowej jak i regionalnej. W 2022 roku możemy spodziewać się 3 konkursów: VIII, IX i X. Konkursy VIII i X odnosić się będą do projektów zamawianych. Budżet, który na nie przeznaczono to 25 mln PLN. Konkurs IX będzie przeprowadzony w ramach naboru otwartego. Przeznaczono na niego 80 mln PLN.

Więcej informacji w I, II lub III kwartale 2022 roku.

W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt na adres consulting@madejczyk.biz