Kategoria: Fundusze EU

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu

Nowa dotacja z REACT-UE dla łódzkich przedsiębiorców

Firmy poszkodowane w związku z pandemią mogą otrzymać bezzwrotnie do 300.000 zł. wsparcia. Ogłoszona zastała dotacja bezzwrotna dla przedsiębiorstw z…

odrzucenia oferty

Wsparcie bezzwrotne dla firm poszkodowanych przez pandemię

W ciągu najbliższych 10 dni planowane jest ogłoszenie konkursu „Wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii”. Jest to konkurs w ramach…

odzyskanie podatku od wiatraków

Granty na innowacje w żywieniu – konkurs w ramach Programu rządowego NUTRITECH

Konkurs ogłoszono w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Przedsiębiorcy i…

Dofinansowania w kwocie do 10 mln zł na wdrażanie innowacji przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Polski Wschodniej

Środki będą przyznawane w ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP. Konkurs jest finansowany z Programu Polska Wschodnia (POPW). Zgłoszenia przyjmowane…

Estoński CIT

Dotacje na innowacje dla Polski Wschodniej – nowy konkurs dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mikro, jak również mali i średni przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogą otrzymać dotację na innowacje. Dotacja dotyczy wyłącznie tych…

spółka jawna

Dotacja dla firm z Województwa Podlaskiego. Przedsiębiorca może otrzymać nawet 8 000 000,00 PLN !

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 10 000 000,00 PLN Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa…

Estoński CIT

Dotacje (bezzwrotne) do 900.000 PLN na ekspansję zagraniczną polskich firm sektora MŚP – nawet 85% kosztów internacjonalizacji może pokryć dotacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach działania 1.2Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Kwota środków…

System Zachęt Inwestycji

Dotacja od 10.000 do 300.000 PLN na podnoszenie standardów BHP oraz komfortu funkcjonowania w obrębie przedsiębiorstwa

ZUS organizuje konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r. (Konkurs…

Prosta Spółka Akcyjna

Dotacja – jak wygląda aplikacja o środki unijne i inne dotacje / granty?

W dzisiejszym artykule skupimy się na opisaniu (inaczej niż zwykle) nie pojedynczego konkursu o dotacje, programu, projektu – opiszemy jak…

System Zachęt Inwestycji

Granty V4 Ukraine

Granty V4 Ukraine (V4 to oznaczenie 4 państw Grupy Wyszehradzkiej od angielskiej nazwy Visegrad, zatem tu pomysłowo użyto „4” zarazem…