Koniec stanu zagrożenia epidemicznego a prawa i obowiązki pracodawców

Spis treści:

1. Z jakimi zmianami muszą się liczyć pracodawcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego?

 

1-go lipca, na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r., Dziennik Ustaw 2023 poz. 1118, odwołany został stan zagrożenia epidemicznego oraz związane z nim ograniczenia, nakazy i zakazy. Nie został on zastąpiony stanem epidemii. Dla pracodawców oznacza to szereg zmian. Stan epidemii funkcjonował w Polsce od 20 marca 2020 roku. Pod koniec kwietnia 2022 roku minister zdrowia ogłosił, że stan epidemii przejdzie w połowie maja 2022 roku w stan zagrożenia epidemiologicznego, który funkcjonował do 30 czerwca 2023 roku.

Powrót dawnych obowiązków

1. Obowiązkowe badania okresowe po zniesieniu stanu zagrożenia epidemiologicznego wróci obowiązek wykonywania badań okresowych.

2. Zmiany w pracy zdalnej oraz w zakresie stosowania elastycznego czasu pracy.

3. Pracodawca nie może jednostronnie rozwiązać za 7-dniowym wypowiedzeniem zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna).

4. Zmiany w wysokości odpraw i wynagrodzeń zniesiony zostanie przepis ograniczający wysokość odszkodowania czy odprawy.

5. Zmiany w zaległych urlopach – przestają obowiązywać zasady udzielania zaległego urlopu. Tym samym pracodawca nie będzie mógł wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy w wybranym przez siebie terminie, bez jego zgody.

6. Pracodawcy będą zobligowani wrócić do wyższej kwoty odpisu na ZFŚS, ustalonego w układach zbiorowych pracy lub regulaminach wynagradzania.

7. Odbiór przesyłek poleconych – przesyłki, których nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zostaną uznane za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego.

8. Zmiany w zakresie orzeczeń o niepełnosprawności – orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, których ważność upływa po 8 marca 2020 r., będą ważne do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.