Kolejny sukces Kancelarii – nasza Klientka zaczyna nowy rok bez długów !

Nowy rok zaczynamy dobrymi wiadomościami, ponieważ w dniu 05 stycznia 2024 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przychylił się do naszego wniosku składanego w imieniu Klientki i ogłosił jej upadłość.

Tym samym, nasza Klientka w końcu zaczęła życie bez długów !