KOLEJNY SUKCES KANCELARII – NASZ KLIENT ZACZYNA ŻYCIE BEZ DŁUGÓW !

Początek tygodnia zaczynamy sukcesem i dobrymi wiadomościami dla naszego Klienta, ponieważ w dniu 13 października 2023 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, Wydział XIV Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przychylił się do naszego wniosku składanego w imieniu Klienta i ogłosił jego upadłość.

Tym samym, nasz Klient zaczął życie bez długów !

upadłość konsumencka