Kasy fiskalne online przyspieszają

Kasy fiskalne

W ostatnich dniach przyspieszyły prace sejmowe nad rewolucją związaną z wprowadzeniem obowiązkowych kas fiskalnych online. Projekt początkowo miał zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., jednak nadal znajduje się na etapie 1 czytania w Sejmie. Nową proponowaną datą wejścia w życie projektu jest 1 maj 2019 r.

Zmiany mają zostać wprowadzone przepisami projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Nowelizacja nie wprowadzi natychmiastowego obowiązku przejścia na kasy fiskalne online – urządzenia starego typu nie znikną od razu ich wymiana będzie następować stopniowo na podstawie przepisów przejściowych. Niektórzy przedsiębiorcy będą zobowiązani do wymiana kas przed styczniem 2020 r.

Nowe kasy fiskalne dysponowały będą nowymi funkcjonalnościami umożliwiającymi, oprócz zapisu w pamięci fiskalnej kasy, również przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych z kas rejestrujących, z prowadzonej ewidencji oraz danych o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania, do systemu teleinformatycznego (Centralnego Repozytorium Kas) prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. System ten będzie odbierał i gromadził dane z kas rejestrujących w celach analitycznych i kontrolnych. Zgodnie z uzasadnieniem ustawodawcy celem wprowadzenia tego narzędzia jest wzmocnienie czynnika kontrolnego w systemie ewidencji sprzedaży – podatnik będzie miał świadomość, że jego działalność podlega monitorowaniu przez cały okres prowadzenia działalności.

Biorąc pod uwagę, że termin wejścia w życie zmian w kasach fiskalnych był już przekładany, trudno stwierdzić na ile prawdopodobne jest szybkie procedowanie zmian.