Jak zabezpieczyć się pod kątem zgodności z przepisami o podatku u źródła (WHT) przy wypłacie dywidendy na rzecz zagranicznej spółki?

Kancelaria Prawna Madejczyk uzyskała dla naszego Klienta opinię Lubelskiego Urzędu Skarbowego o stosowaniu preferencji – która potwierdza, że firma może wypłacić zgodnie z prawem dywidendę na rzecz swojego zagranicznego udziałowca bez potrącania podatku u źródła. Posiadanie takiej opinii zwalnia z konieczności poboru podatku u źródła z tytułu należności, których kwota przekracza 2 mln zł, według stawki podstawowej 19% lub 20%. Jeżeli wypłacają Państwo należności z tytułu dywidend, opłat licencyjnych czy też odsetek na rzecz powiązanych podmiotów zagranicznych, a nie wystąpiliście jeszcze z wnioskiem o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia (WH-WOP), warto rozważyć złożenie takiego wniosku, ponieważ uzyskanie takiej opinii pozwoli Państwu na uniknięcie obowiązku poboru podatku bez ryzyka narażenia się na sankcje.