Co warto wiedzieć przed rejestracją spółki w Turcji

skd wyrok

Dlaczego warto inwestować w Turcji?

Turcja jest krajem położonym w Euro – Azji, dlatego ma strategiczne położenie dla inwestorów międzynarodowych. Jest również członkiem NATO i należy do różnych organizacji gospodarczych np. takich jak G-20, gdzie podpisała umowy i porozumienia z którymi wiąże się tzw. uniknięcie podwójnego opodatkowania z innymi krajami europejskimi i pozaeuropejskimi (np. Luksemburgiem, Chinami, Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i wieloma innymi). Turcja wprowadziła szereg reform legislacyjnych, które ułatwiają założenie oraz prowadzenie działalności gospodarczej w ich kraju, w tym celu wyeliminowała biurokrację, zoptymalizowała koszty i wszystkie zbędne procedury. Obecnie spółkę można założyć składając wniosek do Dyrekcji Rejestrów Handlowych.

Inwestorzy lokalni i międzynarodowi mają do wyboru kilka form spółek, które zostały określone w tureckim kodeksie handlowym (TCC), który sprzyja działaniom private equity oraz spełnia międzynarodowe standardy, zapewnia przejrzystość w zarządzaniu zgodnie z tureckim środowiskiem biznesowym z prawodawstwem UE, jest to też związane z ewentualnym przygotowaniem procesu przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej.

Jaki rodzaj spółki wybrać?

Spółki kapitałowe są najbardziej popularną formą podmiotów biznesowych w Turcji stosowaną przez inwestorów lokalnych, jak i zagranicznych. Inwestorzy mogą wybrać czy dołączyć do istniejącej już spółki kapitałowej, czy zarejestrować nową spółkę. Ciekawostką jest to, że 100 % udziałów w spółce może być ustanowiona przez zagranicznych inwestorów, oczywiście z niewielkimi wyjątkami sektorowymi, takimi jak lotnictwo cywilne.

W Turcji jest dostępnych wiele form przedsiębiorstw, jak spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki zbiorowe, spółki komandytowo-akcyjne oraz stowarzyszenia spółdzielcze.

Inwestorzy lokalni jak i zagraniczni najczęściej wybierają spółki akcyjne (tur. A.Ş.) i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tur. LTD. ŞTI.), ale oczywiście zależy to od planowanego poziomu ich działalności.

Zgodnie z Tureckim prawem, zarówno spółki akcyjne (podobne do „ Corporations” w USA i „Société Anonyme” w Europie) jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (podobne do „LLC” w USA i w Europie) są spółkami kapitałowymi, w przeciwieństwie do tak zwanych „spółek osobowych” stosowanych przy świadczeniu usług osobiście.

Spółki korporacyjne:

  • Spółka Akcyjna (ang. JSC) – (tur. Anonim Şirketi – A.Ş.)
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ang. LLC) – (tur. Limited Şirketi – LTD. ŞTI.)
  • Spółdzielnia (ang. CC) – (tur. Kooperatif Şirket)

Spółki niekorporacyjne:

  • Spółka partnerska – (tur. Kolektif Şirket)
  • Spółka komandytowa – (tur. Komandit Şirket)