Będzie można zmienić formę opodatkowania za 2022 rok

Polski Ład

Zapowiedziana w kwietniu kolejna zmiana systemu podatkowego – m. in. obniżka stawki PIT z 17 % do 12% oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej z mocą wsteczną od 1 stycznia spowodowała falę (słusznych) apeli o przyznanie przedsiębiorcom na powrót możliwości wyboru formy opodatkowania przychodów osiągniętych za 2022 rok. Nie ulega bowiem wątpliwości, że dojdzie do zmian reguł w trakcie roku podatkowego, a tymczasem zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wybór dokonany na początku roku jest już ostateczny – mimo, że przedsiębiorcy dokonując wcześniej wyboru nie mogli oczywiście przewidzieć kolejnych ruchów rządu i ministerstwa finansów.

Ponowna zmiana formy opodatkowania będzie możliwa

Podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy, zgodnie z zapowiedziami otrzymają prawo do powrotu do skali podatkowej (z nową stawką PIT obniżoną do 12% przy jednoczesnej likwidacji nieprzewidywalnej „ulgi dla klasy średniej”) – wybór będzie dotyczył całego 2022 roku, a decyzję będzie można podjąć do 30 kwietnia 2023 r.

Zmiana decyzji dla podatników rozliczających się ryczałtem

Z kolei ryczałtowcy uzyskają prawo do:

  • całkowitego powrotu do skali podatkowej, lub
  • przejścia z ryczałtu na skalę podatkową od 1 lipca 2022 r.

– przy czym ta druga możliwość będzie dopuszczalna pomiędzy 1 lipca a 22 sierpnia. Oznacza to, że podatnicy rozliczani ryczałtem będą mogli przez pierwszą połowę roku być opodatkowani w formie ryczałtu, a drugą połowę wg skali podatkowej. W związku z tym dla ryczałtowców istnieją dwie możliwości zmiany: albo cały rok na skali podatkowej, albo połowa roku na ryczałcie, a druga połowa na skali podatkowej.

Inne zmiany

Zmiana formy opodatkowania będzie możliwa wyłącznie na skalę podatkową. Czyli nie będzie można przejść ani na ryczałt, ani na podatek liniowy w trakcie trwania roku lub po jego zakończeniu. Jedyna możliwość to powrót na skalę z ryczałtu lub z podatku liniowego. Ponadto od przyszłego roku zeznania podatkowe będzie można złożyć w jednym terminie do 30 kwietnia 2023 roku. Dotyczy to wszystkich podatników niezależnie od wybranej formy opodatkowania.

Podsumowanie

Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania (chociaż w niepełnym kształcie) należy ocenić jednoznacznie pozytywnie, ponieważ po zmianach wynikających z Polskiego Ładu 2.0 skala podatkowa będzie rozwiązaniem znacznie korzystniejszym dla wielu podatników. Trudno sobie wyobrazić, aby przedsiębiorca nie miał możliwości zmiany rozliczenia, jeżeli zmieniają się reguły opodatkowania w trakcie roku, już po tym, gdy dokonano wyboru.