Będą zmiany w rozporządzeniu o warunkach technicznych budynków

Fundacja rodzinna

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawiera szereg rozwiązań, które mają uporządkować zasady budowy budynków wielorodzinnych.

Rozwiązania te przedstawiają się następująco:

 • Zwiększenie minimalnej odległości budynków mieszkalnych wielorodzinnych od granicy działki do 6 metrów.
 • Odległość między balkonami na odrębnej płycie balkonowej musi wynosić minimum 4 metry, a w przypadku mniejszej odległości lub balkonów na jednej płycie, konieczne będzie stosowanie przegród o odpowiedniej grubości i wysokości.
 • Minimalna powierzchnia lokalu użytkowego w nowym budynku będzie musiała wynosić 25 m2 (tyle ile minimalna powierzchnia mieszkania).

Mniejsze lokale użytkowe będą mogły być lokalizowane na poziomie parteru budynku, z bezpośrednim dostępem do nich z ulicy. W przypadku potrzeby wydzielenia lokali o mniejszej powierzchni np. na innych kondygnacjach, będzie można skorzystać z odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych (wniosek organu administracji budowlanej do ministra).

 • Zwiększenie nasłonecznienia dla pokoi mieszkalnych do 3,5h (wyjątkiem pokoje zlokalizowane w zabudowie śródmiejskiej)
 • Konieczność zapewniania na placach i skwerach publicznych co najmniej 20% terenu biologicznie czynnego.
 • Wprowadzenie przerw pomiędzy terenami, które umożliwiają obejście osiedla w racjonalnym czasie.
 • Wymóg przeprowadzania badania poziomu hałasu przed oddaniem budynku do użytku.
 • Do powierzchni kondygnacji nie będą wliczane powierzchnie balkonów, logii i tarasów, a powierzchnia zabudowy ma być liczona po obrysie rzutu poziomego ścian zewnętrznych.
 • Trwają prace nad uszczegółowieniem kwestii wyglądu plac zabaw, jego powierzchni
  i wyposażenia.

Zdaniem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które jest autorem projektu zmiany mają na celu ograniczenie zjawiska tzw. patodeweloperki, czyli działań inwestorów komercyjnych, które mają maksymalizować zyski kosztem dobrych obyczajów, zdrowego rozsądku, a czasem wymagań zawartych w przepisach.