DAWID ĆWIKLAK

Radca Prawny Dawid Ćwiklak jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Prawo.

Studia ukończył z wynikiem dobry plus.

W 2009 roku obronił pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. A. Kappesa  pod tytułem „Przekształcenie niepublicznej spółki akcyjnej w spółkę publiczną.”

Obrona pracy magisterskiej na ocenę bardzo dobrą.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w administracji państwowej oraz wymiarze sprawiedliwości.

Od 2017 roku wykonuje zawód radcy prawnego. W swojej karierze zawodowej świadczył pomoc prawną na rzecz parku naukowo – technologicznego, uczelni publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 

Specjalizacje:

– prawo cywilne,

– prawo spółek,

– prawo własności intelektualnej,

– prawo budowlane.

 

Doświadczenie:

Radca prawny Dawid Ćwiklak obsługiwał m.in.:

–  kontrakt na budowę zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych o wartości ponad 40 mln zł

– klientów kancelarii w procesie pozyskania dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki

– spółkę komercjalizującą własność intelektualną uczelni państwowej.