Zrezygnowałeś z PPK? – od 1 kwietnia zostaniesz automatycznie objęty programem

Na dzień dzisiejszy, już po wdrożeniu programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, każdy pracownik do 55 roku życia został objęty tym programem oszczędzania emerytalnego – chyba, że złożył pracodawcy stosowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. Udział w programie jest bowiem dobrowolny. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że rezygnacji z programu dokonało stosunkowo wiele osób.

Warto przypomnieć, że ustawa o PPK przewiduje opcję automatycznego wznowienia wpłat, z których się zrezygnowało. Ma to miejsce po upływie 4 lat, od 1 kwietnia. Pierwsze automatyczne wznowienie ma miejsce w kwietniu tego roku – 2023. Oznacza to w praktyce, że jeżeli ktoś zrezygnował z PPK – czy to przy wdrożeniu przepisów w firmie pracodawcy, czy też na etapie późniejszym, to jeżeli nie podejmie dalszych działań, od 1 kwietnia zostanie ponownie włączony do PPK. Jeżeli zatem pracownikom zależy, aby pozostać przy opcji niedokonywania wpłat do programu, należy ponowić rezygnację z programu, składając pracodawcy kolejny formularz rezygnacji.

Automatyczne wznowienie wpłat do PPK dotyczy pracowników, którzy przed 1 kwietnia 2023 roku nie ukończyli 55 lat. Ci pracownicy, którzy ten wiek osiągnęli, ale nie ukończyli 70 lat, nie zostaną ponownie objęci PPK, chyba że na swój wniosek. Jeżeli natomiast pracownik przed 1 kwietnia 2023 r. ukończył 55 lat, ale wcześniej złożył wniosek o objęcie PPK i chciałby kontynuować swoje uczestnictwo w programie, powinien on złożyć ponowny wniosek o objęcie PPK w terminie do 28 lutego 2023 r. Pracownicy, którzy ukończyli 70 lat nie są objęci programem.

Pracodawca ma z kolei obowiązek poinformować pracowników o planowanym wznowieniu wpłat do PPK. Termin na przekazanie takiej informacji w tym roku to 28 lutego 2023. Pracodawca powinien również poinformować instytucję finansową o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika, którego dotyczy wznowienie.

Poniżej przedstawiamy terminarz podsumowujący:

do 28 lutego 2023 – poinformowanie pracowników przez pracodawcę o wznowieniu wpłat od 1 kwietnia

do 28 lutego 2023 – ewentualny wniosek pracownika w wieku 55 – 70 lat o ponowne objęcie PPK

od 1 do 31 marca 2023 – składanie przez pracowników deklaracji o ponownej rezygnacji z wpłat do PPK

od 1 kwietnia 2023 – ponowne objęcie programem pracowników, którzy uprzednio zrezygnowali z PPK