Zgromadzenie wspólników teraz także przez Internet

3 września 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U.2019.1543) wprowadzająca możliwość udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu telezgromadzenia lub telekonferencji.

Zgodnie z nowelą KSH, która dodała nowy art. 2341 KSH umowa spółki może dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym (telezgromadzenie) oraz dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników (telekonferencja).

Telezgromadzenie polega na transmitowaniu w drodze elektronicznej obrad zgromadzenia odbywającego się w miejscu określonym w umowie spółki do innych miejsc, w których zgromadzeni są wspólnicy. Wideokonferencja jest natomiast rodzajem połączenia w drodze elektronicznej pomiędzy wspólnikami przebywającymi w różnych miejscach.

Przy telezgromadzeniu wspólnik może znajdować się w innym miejscu, niż miejsce zgromadzenia, ale w miejscu wskazanym przez spółkę. Przy wideokonferencji wspólnik może do niej dołączyć z dowolnego miejsca mającego dostęp do komunikacji elektronicznej wykorzystywanej do prowadzenia wideokonferencji. Przyjęcie elektronicznej formy zgromadzeń, nie zwalnia jednak spółki z określenia miejsca, w którym będzie fizycznie przebywał prowadzący zgromadzenie wspólników
wraz z protokolantem oraz ewentualnymi organami spółki.

Uchwały powzięte zdalnie, zgodnie z nowym art. 2341 KSH mają być dołączane do księgi protokołów w postaci transkrypcji protokołu elektronicznego poświadczonej podpisami zarządu oraz zapisu audio-wideo zgromadzenia wspólników.

Wprowadzone przepisy stwarzają wątpliwości czy dozwolone jest to aby zgromadzenia stacjonarnego w ogóle nie było, a wszyscy uczestniczyli w nim za pośrednictwem internetu lub telefonu. Eksperci twierdzą, że nie. Natomiast są też zwolennicy stanowiska iż jeżeli zgromadzenie odbywa się przy wykorzystaniu serwerów położonych na terytorium Polski lub rodzimej infrastruktury telekomunikacyjnej, można uznać, że samo zgromadzenie przeprowadzone wyłącznie w sposób elektroniczny spełniłoby kryterium położenia na terenie Polski.