Minął czas na wdrożenie zmian w zakresie BHP

prawo pracy

Przypominamy, że w dniu 17.11.2023 weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.  O zmianach pisaliśmy tutaj:

https://kancelariamadejczyk.biz/zmiana-rozporzadzenia-bhp-na-stanowiskach-wyposazonych-w-monitory-ekranowe/

Najważniejsze zmiany:

1. Stanowisko wyposażone w monitory ekranowe to oficjalnie również stanowiska z laptopem

2. Konieczność zapewnienia osobnego stacjonarnego monitora lub podstawki  pod laptopa (dla osób użytkujących laptopa ponad połowę dobowego wymiaru czasu pracy)

3. Konieczność zapewnienia dodatkowej klawiatury i myszki

4. Konieczność zapewnienia krzesła do pracy biurowej z opcją regulacji podłokietników (wcześniej był zapis, że po prostu mają mieć podłokietniki)

5. Usunięto wartości parametrów regulacji krzesła. Pojawia się zapis o konieczności posiadania przez krzesło pewnych funkcji, ale bez wskazań w jakim zakresie centrymetrowym ta regulacja ma być możliwa

6. Dopisano wprost informację o konieczności zapewnienia szkieł kontaktowych, a nie jak było wcześniej odniesienie tylko do okularów korygujących.

Pracodawcy zobowiązani byli do wprowadzenia zmian w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli do dnia 17 maja 2024 r. Powinno to skłonić służby bhp do przeglądu obowiązujących regulacji, ale też praktycznego sprawdzenia rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.