Uwaga na sprzedaż przez platformy internetowe !

Już od 2023 r. zaczną obowiązywać regulacje, zgodnie z którymi operatorzy platform cyfrowych – m. in. jak Allegro, Amazon, OLX, Booking będą dokonywać obowiązkowego raportowania sprzedaży przez ich użytkowników. Zgodnie z unijną dyrektywą DAC7, już 30 transakcji rocznie o równowartości 2 tys. EUR będzie wiązać się z przekazywaniem danych o sprzedaży użytkownika do urzędu skarbowego.

Jak jest opodatkowana sprzedaż w sieci

Sprzedaż prywatnych przedmiotów przez internet co do zasady nie wiąże się z opodatkowaniem, jeżeli nastąpiła po upływie 6 miesięcy od nabycia. Należy jednak mieć na uwadze, że częstotliwa sprzedaż wykonywana w sposób, który można uznać za profesjonalne działania handlowe może wiążąc się z uznaniem sprzedawcy za przedsiębiorcę oraz podatnika VAT. Sprzyja temu niejasna definicja działalności gospodarczej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, która nie rozgranicza w wystarczający sposób granicy między wyprzedażą prywatnego majątku, a obrotem w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Już teraz zdarza się, że użytkownicy takich platform jak Allegro otrzymują wezwania z urzędu skarbowego do uregulowania zaległych podatków z tytułu prowadzonej, ale niezgłoszonej działalności gospodarczej. W przypadku sprzedaży o wartości przekraczającej 200 tys. zł w roku, a nawet poniżej tej kwoty w przypadku określonych towarów (np. kosmetyków, elektroniki) wiąże się to też z naliczeniem zaległego VAT.

Fiskus będzie wykorzystywał dane do wszczęcia postępowań

Nowe regulacje, które mają doprowadzić do przekazania pierwszych raportów od 2024 r. spowodują zwielokrotnienie postępowań podatkowych w zakresie niezgłoszonej działalności gospodarczej. Limity są niewielkie – w prosty sposób, wykonując co najmniej 3 transakcje w miesiącu, przekraczając 10 tys. zł sprzedaży w ciągu roku użytkownik narazi się na podejrzenie ze strony fiskusa. Polski ustawodawca w związku z dostosowaniem polskich regulacji do wymogów unijnych może też wprowadzić dodatkowe obowiązki sprawozdawcze, które nie są przewidziane przez dyrektywę DAC7.