Tag: wspólność majątkowa

Małżeńska wspólność majątkowa

Przedmiotowa kwestia była przedmiotem zagadnienia prawnego rozpatrywanego przez Sąd Najwyższy w sprawie pod sygn. sprawy III CZP 32/16. Rozpatrując sprawę sąd powszechny nabrał poważnych wątpliwości i zwrócił się do Sądu Najwyższego z następującym pytaniem prawnym: „Czy udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego dłużnika i jego małżonki wchodzą w

Czytaj dalej