Tag: umowa z parabankiem

Umowy zawarte z parabankiem

Umowy zawarte z parabankiem

Umowy zawarte z parabankiem obejmujące czynności zastrzeżone dla banków są ważne Artykuł 5 ust. 1 Prawa Bankowego zawiera katalog czynności bankowych, które zgodnie z ustępem 4 tegoż artykuł zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji banków. Wśród tych czynności ustawodawca zawarł między innymi udzielanie kredytów, prowadzenie innych rachunków bankowych czy przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub

Czytaj dalej