Kto może być udziałowcem spółki z o.o. w Turcji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona nawet przez jednego akcjonariusza, jednakże liczba wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może przekroczyć 50. Akcjonariusze mogą być osobami fizycznymi lub podmiotami prawnymi, zamieszkałymi w Turcji bądź poza krajem. W zasadzie, akcjonariusze nie mają żadnej osobistej odpowiedzialności wobec wierzycieli spółki. Jak to jest w przypadku spółek akcyjnych, udziałowcy odpowiadają tylko przed firmą, a ich zobowiązania są ograniczone do wysokości kapitału subskrybowanego. Istnieje jednak jeden wyjątek od tej reguły. W przypadkach, gdy nie mogą zostać pobrane zaległe podatki lub analogiczne opłaty publiczne od spółki lub jej przedstawicieli, odpowiednio, akcjonariusze będą ponosić odpowiedzialność za takie długi proporcjonalnie do swoich udziałów w kapitale spółki.