Tag: przyłączenie do sieci kanalizacyjnej

Obowiązkowe przyłączenie do sieci kanalizacyjnej

Obowiązkowe przyłączenie do sieci kanalizacyjnej – na tle wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2017 r., sygn. akt II OSK 991/15 Naczelny Sąd Administracyjnym w wyroku z dnia 13 stycznia 2017 r., sygn. akt II OSK 991/15, rozpatrzył skargę kasacyjną właściciela nieruchomości na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 listopada

Czytaj dalej