Niższe składki ZUS dla drobnych przedsiębiorców

składki ZUS

W dniu 10 sierpnia 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS. Głównym założeniem uchwalonej ustawy jest zmiana powyższego poprzez dostosowanie wysokości obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do ich możliwości finansowych.

Dzięki planowanym zmianom osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. to 5250 zł), będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne.

Do obliczenia składki na tzw. „mały ZUS” ma się liczyć przychód w całym poprzednim roku kalendarzowym. Będzie zatem dotyczyło to osób prowadzących działalność gospodarczą, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Dla przykładu – przedsiębiorca, którego miesięczny przychód wynosi tyle, ile minimalne wynagrodzenie, obecnie płaci miesięcznie do ZUS 1232,16 zł, natomiast po zmianach, składka ZUS przedsiębiorcy wyniesie niecałe 660 zł.

Ustawa co do zasady ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.