Tag: Kształtowanie umowy

Kształtowanie umowy

Kształtowanie umowy z zachowaniem równości stron

Zamawiający powinien kształtować umowę z zachowaniem równowagi stron                Umowy zawierane z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego…