Spółki komandytowe objęte CIT – czy warto rozważyć przekształcenie?

Spółki komandytowe

W związku ze zmianami w zakresie podatku CIT, które obejmą spółki komandytowe w 2021 r. wielu przedsiębiorców zastanawia się nad zmianą formy prawnej swojej działalności. Często wybierana dotychczas spółka komandytowa (zwłaszcza w połączeniu ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariuszem) co do zasady przestaje być podatkowo atrakcyjną opcją. Niektórzy przedsiębiorcy jako remedium na nową sytuację prawną rozważają przekształcenie spółki komandytowej w inną spółkę osobową – spółkę jawną, lub spółkę partnerską.

Spółka jawna może być odpowiednią formą prowadzenia biznesu, który nie wiążę się z wysokim ryzykiem. Przejście na spółkę jawną oznaczać będzie, że wszyscy wspólnicy zaczną odpowiadać całym swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki. Z drugiej strony wspólnicy (dotychczasowi komandytariusze) unikną zwiększenia efektywnego opodatkowania zysków z ok. 19,5-20,5% do ponad 26-34% (w zależności od wielkości spółki).

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę osobową składa się z kilku kroków:

  • sporządzenie planu przekształcenia;
  • podjęcie uchwały o przyjęciu planu przekształcenia;
  • złożenie przez wspólników oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej;
  • dokonanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisu przekształconej spółki jawnej;
  • złożenie wniosku o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną.

Warto podkreślić, że w niektórych przypadkach przekształcenie może spowodować konieczność zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC). Na tę kwestię należy zwrócić szczególną uwagę (ze względu na to, że podatek pobierają w większości przypadków notariusze, a ich interpretacja przepisów bywa różna). Z uwagi na to, warto skorzystać z pomocy prawnej w celu prawidłowego wypełnienia obowiązków prawno-podatkowych w związku z przekształceniem.

Jeżeli ponoszenie nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki jest zbyt ryzykowne w zakresie prowadzonego biznesu, możliwe jest przekształcenie w spółkę z o.o. Należy jednak zaznaczyć, że jeżeli tak przekształcona spółka z o.o. będzie chciała skorzystać z „estońskiego CIT” w pierwszym roku działalności, będzie musiała zapłacić dodatkowy podatek od dochodu z przekształcenia. Dochodem z przekształcenia, jest nadwyżka wartości rynkowej składników majątku, ustalonej na dzień przekształcenia, ponad ich wartość podatkową ustaloną na ten dzień. Natomiast jeżeli spółka poczeka rok, podatku od przekształcenia nie będzie. Możliwe jest też połączenie ze spółką z o.o. przez przejęcie spółki komandytowej, ale w tym wypadku spółka nie będzie mogła korzystać z estońskiego CIT przez minimum 2 lata.

W niektórych przypadkach pozostawienie biznesu w formie spółki komandytowej może również być zasadne, dzięki wykorzystaniu innych instrumentów prawnych minimalizujących wysokość podstawy opodatkowania w spółce komandytowej.