Split payment – z rachunku VAT będzie można zapłacić również PIT i ZUS

Split payment

podzielona płatnośćMinisterstwo Finansów planuje korzystną zmianę dla przedsiębiorców, którzy otrzymują płatności w procedurze podzielonej płatności (split payment). Jest to odpowiedź na krytykę przepisów, zgodnie z którymi środki „zamrożone” na rachunku VAT mogą być wykorzystane jedynie w celu opłacenia faktury w systemie split payment lub zapłaty podatku VAT, co prowadzi do problemów z płynnością finansową przedsiębiorców.

Opłacenie faktury w procedurze podzielonej płatności polega na tym, że nabywca uiszcza sprzedawcy kwotę netto, natomiast kwota podatku VAT jest przesłana na specjalny rachunek VAT prowadzony przez bank dla tego sprzedawcy. Korzystanie ze środków na rachunku VAT podlega dużym ograniczeniom, co prowadzi najczęściej do ich „zamrożenia” – nie mogą być wykorzystane np. do opłacenia wynagrodzeń pracowników czy do zapłaty podatków innych niż VAT. Urząd skarbowy może również wyrazić zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na inny rachunek rozliczeniowy podatnika, co umożliwia dowolne wykorzystywanie tych środków. Niestety termin na uzyskanie takiej zgody wynosi 60 dni.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Finansów zamierza w końcu dopuścić wykorzystanie kwot znajdujących się na rachunku VAT również do zapłaty podatku dochodowego, a także składek ZUS. Powinno to zdecydowanie wpłynąć na poprawę płynności finansowej podatników otrzymujących środki na rachunek VAT. Wydaje się logiczne, że skoro podatnik może opłacić VAT z kwot zablokowanych na specjalnym rachunku, to opłacenie innych podatków z tego rachunku również powinno być możliwe i nie stanowi zagrożenia czy obszaru do potencjalnych wyłudzeń skarbowych.