Sejm za zmianami dot. blokady rachunku bankowego przez fiskusa na 72 godziny

Sejm za zmianami

Krajowa Administracja Skarbowa będzie uprawniona do zastosowania blokady konta firmy na 72 godziny, a przedsiębiorca nie będzie miał możliwości zaskarżenia decyzji o blokadzie – zakłada projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, przyjęty przez Sejm.

Tzw. ustawa o STIR już pozwala Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej na zablokowanie konta firmowego, jeżeli z analizy ryzyka wynika, że dany podmiot może wykorzystywać system bankowy do celów związanych z wyłudzeniami skarbowymi lub do wyłudzenia podatku. Przegłosowana nowelizacja znosi zaskarżalność decyzji o blokadzie. Dopiero w przypadku, gdy Szef Krajowej Administracji Skarbowej przedłuży blokadę na okres do 3 miesięcy, podatnik będzie mógł zaskarżyć decyzję o blokadzie do sądu administracyjnego.

Jak uzasadniało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ustawy, możliwość zaskarżenia blokady trwającej 72 godziny powoduje konieczność uzasadnienia jej przesłanek w toku postępowania administracyjnego i sądowego, co rodzi ryzyko ujawnienia algorytmów stosowanych przez Krajową Administrację Skarbową w ramach informatycznego systemu analizy ryzyka. Zdaniem ministerstwa, ten czas jest potrzebny na przygotowanie postanowienia o przedłużeniu blokady zawierającego uzasadnienie, które będzie zawierało dowody potwierdzające zasadność podjętych działań.

W związku z projektem zmian powstają obawy o nadużywanie instytucji blokady rachunku bankowego w sytuacji, w której przedsiębiorca nie ma możliwości jej zaskarżenia. Warto dodać, że stronie, która poniosłaby szkodę z powodu blokady na 72 godziny, przysługuje prawo do sądu w postaci wniesienia pozwu o odszkodowanie na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego.