Rząd przyjął projekty nowelizacji ustawy o VAT

Ledwie poznaliśmy projekt wprowadzający obowiązkowy split payment dla niektórych branż od 1 września 2020 r., a na horyzoncie pojawiły się nowe zmiany w ustawie w o VAT.

Dwa projekty ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Ordynacji podatkowej, Prawa energetycznego) mają na celu zastąpienie deklaracji VAT plikami JPK, a także wprowadzenie szeregu kolejnych zmian uszczelniających system VAT, wśród których można wymienić:

  1. Zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K plikami JPK – dla największych podmiotów od 1 stycznia 2020 r., dla pozostałych przedsiębiorców od 1 lipca 2020 r.;
  2. Uregulowanie funkcjonowania powstałego na bazie plików JPK_VAT Centralnego Rejestru Faktur;
  3. Utworzenie indywidualnych rachunków podatkowych dla podatników do regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT;
  4. Wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT (tj. do kwoty 200 tys. zł) u podatników dokonujących sprzedaży internetowej niektórych towarów wrażliwych, m. in. preparatów kosmetycznych i toaletowych, sprzętu elektronicznego, a także u podatników dokonujących sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli;
  5. Zablokowanie możliwości wystawiania faktury do sprzedaży potwierdzonej paragonem fiskalnym, który nie zawiera NIP nabywcy.

Z projektami można zapoznać się pod następującym adresem (Rządowe Centrum Legislacji):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308701

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318705