Przekazanie nieruchomości do majątku prywatnego przy okazji przekształcenia w spółkę z o.o. może być bez VAT

podatek od nieruchomości

Z uwagi na przepisy „Polskiego Ładu” wielu podatników rozważa przekształcenie biznesu prowadzonego do tej pory w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Motywacji podatników jest wiele – brak składek ZUS w spółce z o.o. (co do zasady) czy możliwość skorzystania z estońskiego CIT. Nie zawsze w takich sytuacjach podatnik chce się przekształcić według zasady „jeden do jednego”, tzn. w zakresie całego majątku wykorzystywanego do tej pory do działalności jednoosobowej. Reorganizacja to dobry moment, by część majątku „przenieść” poza działalność w nowej formie, chociażby do zwykłego majątku prywatnego.

VAT od wycofania składników majątku

Co do zasady na przeszkodzie na przeszkodzie przed efektywnym przeprowadzeniem takiego działania może stać jednak VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 2 VATU, dostawą towarów opodatkowaną VAT jest bowiem również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności na cele osobiste podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów. W efekcie wycofanie składników majątku z działalności gospodarczej może być opodatkowane VAT ze stawką 23%, chociaż w niektórych sytuacjach możliwe będzie skorzystanie ze zwolnienia.

Uniknięcie VAT przy przekształceniu

Przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. możliwe jest jednak uniknięcie konieczności opodatkowania VAT, w tym korekty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych – np. jeżeli podatnik po wycofaniu majątku będzie świadczył usługę najmu wycofanej nieruchomości na rzecz spółki. Oddając w najem nieruchomość, podatnik pomimo przekształcenia nie utraci bowiem statusu podatnika podatku VAT. Wynika to z faktu, że oddanie nieruchomości w najem poza dotychczasową działalność gospodarczą skutkuje wykonywaniem działalności gospodarczej. Z podobnych względów, podatnik nie będzie też miał obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego, w odniesieniu do nieruchomości mających być przedmiotem najmu. Przekazanie opisanej nieruchomości z działalności gospodarczej do majątku prywatnego celem jej dalszego wynajmu nie będzie bowiem stanowiło zmiany w sposobie jej wykorzystania, w szczególności nie będzie stanowiło czynności zwolnionej od podatku ani wykonywanej poza działalnością gospodarczą – o ile ten najem prywatny będzie nadal czynnością opodatkowaną podatkiem VAT (a w przypadku oddania nieruchomości na cele niemieszkalne jest to czynność podlegają opodatkowaniu). Potwierdził to m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12.11.2021 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.784.2021.1.AB.