Powołanie Dyrektorów jako obowiązek wspólnika w Nigeryjskiej spółce ltd.

biznes w nigerii

Jako akcjonariuszowi, jednym z obowiązków spółki będzie zapewnienie długowieczności spółki poprzez powołanie zarządu poprzez powoływanie Dyrektorów w celu zapewnienia kierunku spółki oraz ustanowienia planów i polityk dla realizacja misji firmy i celów strategicznych firmy. Monitorowanie i nadzorowanie postępowania zarządu jest odpowiedzialnością akcjonariusza.

Zgodnie z sekcją 248 Ustawy o spółkach i sprawach pokrewnych („CAMA”), akcjonariusze spółki będą uprawnieni do powołania dodatkowych Dyrektorów do Zarządu Spółki na corocznym walnym zgromadzeniu Spółki lub w formie pisemnej uchwałą podpisaną przez wszystkich akcjonariuszy.

W przypadku gdy Zarząd wyznacza Dyrektora, który ma obsadzić przypadkowe wolne stanowisko, powołanie będzie wymagało ratyfikacji przez akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu