Podpisy z algorytmem SHA-1 jednak ważne

Podpisy z algorytmem SHA-1

W dniu 7 grudnia 2019 r. na naszym blogu pisaliśmy, że oferta podpisana bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym z użyciem algorytmu SHA-1 podlega odrzuceniu. Powyższe wynikało z wykładni przyjętej w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 grudnia 2018 r., sygn. akt: KIO 2428/18.

Wyrok krytykowany niemal przez wszystkie środowiska, dlatego na reakcję nie trzeba było długo czekać. W opublikowanym w dniu 15 lutego 2019 r. na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikacie czytamy, że podpisy kwalifikowane, które złożono przy wykorzystaniu algorytmu SHA-1 pozostają ważne i nie jest dopuszczalne odrzucenie oferty z tego tylko powodu, że została opatrzona podpisem kwalifikowanym, w którym zastosowano algorytm funkcji skrótu SHA-1.

Stanowisko UZP jest konsekwencją interpretacji przyjętej przez Ministerstwo Cyfryzacji, które również uznało, że stosowanie algorytmu SHA-1 jest dopuszczalne.

Komunikaty i UZP i Ministerstwa Cyfryzacji dostępne są poniżej:

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/algorytmy-funkcji-skrotu-sha-1-nie-maja-wplywu-na-waznosc-podpisow-kwalifikowanych

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/algorytm-funkcji-skrotu-sha-1-nierekomendowany-co-nie-znaczy-wycofany