Odwołanie stanu epidemii a ważność dokumentów imigracyjnych

Zakres zastosowania ustawy covidowej

Malejąca liczba zakażeń koronawirusem Sars-Cov-2 i stopniowe znoszenie najdotkliwszych obostrzeń epidemicznych przyczyniły się do tego, aby rządzący odeszli od utrzymywania na terytorium kraju stanu epidemii. Od dnia 16 maja 2022 r. formalnie nie ma już w Polsce epidemii w rozumieniu przepisów prawa. Jak zmiana dokonana w tym zakresie wpływa na dokumenty imigracyjne cudzoziemców przebywających lub pracujących na terytorium Polski w okresie pandemii?

 Przedłużenie ważności zezwoleń, wiz i kart pobytu

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami Tarczy Antykryzysowej, jeżeli upływ terminu ważności legalnego pobytu lub legalnej pracy cudzoziemca w Polsce przypadał na czas trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, to ulegał on automatycznemu przedłużeniu do 30 dni po odwołaniu danego stanu. (O szczegółach pisaliśmy tutaj: https://kancelariamadejczyk.biz/przedluzenie-okresu-waznosci-dokumentow-imigracyjnych-na-czas-pandemii/). Dotyczyło to w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy, wiz krajowych, wiz Schengen, wiz długoterminowych oraz kart pobytu, jak i zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy.

Kiedy przedłużone dokumenty stracą moc?

Dokumenty legalizujące pracę i pobyt cudzoziemca w Polsce, które uległy automatycznemu przedłużeniu w myśl przepisów Tarczy Antykryzysowej, stracą ważność po upływie 30 dni od dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Czy to zatem oznacza, że od połowy czerwca będziemy przeżywać zatrzęsienie spraw o legalizację pobytu bądź zatrudnienia obywateli państw trzecich? 16 maja 2022 r. ustał przecież stan epidemii na terytorium RP…

Odwołanie epidemii bez wpływu na ważność dokumentów imigracyjnych

Okazuje się, że rządzący odwołując stan epidemii, przywrócili zarazem stan zagrożenia epidemicznego na obszarze naszego kraju. Przepisy Tarczy Antykryzysowej dotyczące przedłużenia dokumentów legalizacyjnych odwołują się natomiast alternatywnie do: stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni. Dlatego właśnie, data 16 maja 2022 r. jako data odwołania stanu epidemii nic nie zmienia w kwestii ważności dokumentów, jeżeli obowiązuje dalej stan zagrożenia epidemicznego. Zachęcamy jednak do monitorowania bieżącej sytuacji epidemicznej, ponieważ odwołanie stanu zagrożenia obowiązującego obecnie, będzie początkiem biegu 30 dniowego terminu ważności dokumentów, o których mowa.