Ochrona danych osobowych jako podstawowe prawo w Brazylii

wideo rozmowa

Nowelizacja Konstytucji nr 115/2022 dodała do art. 5 punkt LXXIX, który wpisał ochronę danych osobowych do listy podstawowych praw i gwarancji obywatela. W rezultacie ochrona danych staje się klauzulą fundamentalną, której zmiany konstytucyjne nie mogą zmienić. Określa konstytucyjną kompetencję Federalnego Sądu Najwyższego do oceny kwestii związanych z ochroną danych osobowych, gdy dochodzi do bezpośredniego naruszenia. Ponadto, biorąc pod uwagę jej status konstytucyjny, gwarancje przewidziane w ustawie o dostępie do informacji (LAI) nie powinny naruszać praw gwarantowanych przez LGPD, wywołując istotną debatę na temat konwergencji LGPD i ustawy o dostępie do informacji.

 

Aby uzyskać dostęp do poprawki do konstytucji, kliknij w link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc115.htm