Objaśnienia MF w zakresie faktur uproszczonych – co rozstrzygnęły?

Faktury uproszczone

Ministerstwo Finansów opublikowało ważne objaśnienia podatkowe z dnia 16 października 2020 r. pt. „Paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone”, w których zamieszczono stanowisko MF w zakresie ujęcia faktur uproszczonych w nowym JPK_VAT oraz w zakresie możliwości wystawienia do nich zwykłych faktur. Przypomnijmy, że objaśnienia podatkowe mają szczególne znaczenie dla podatników, ponieważ podmiot, który zastosuje się odpowiednio do wyjaśnień MF, nie powinien ponosić ryzyka obciążenia go zobowiązaniem podatkowym w przypadku zmiany wykładni przepisów (art. 14n par. 4 Ordynacji podatkowej). Analogiczna ochrona przysługuje obecnie z tytułu wydawanych interpretacji ogólnych i indywidualnych.

Fakturą uproszczoną jest paragon fiskalny zawierający numer NIP nabywcy, dokumentujący transakcję o wartości do 450 zł (100 euro). Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów wystawianie faktury do paragonu fiskalnego z numerem NIP na kwotę nieprzekraczającą 450 zł jest niewłaściwe. Jedna sprzedaż nie może być bowiem zafiskalizowana drugą sprzedażą. Jak zauważono w wyjaśnieniach: ,,W przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną – paragonem z NIP, oraz fakturą standardową).”.

Warto podkreślić, że zgodnie ze stanowiskiem MF nie ma możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone. Skoro paragony te uznane są za faktury, to nie ma możliwości wystawienia faktury zbiorczej do faktury. Na gruncie przepisów ustawy o VAT możliwe jest jedynie wystawianie faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro), posiadających numer NIP nabywcy, gdyż takie paragony fiskalne nie stanowią faktury.

W objaśnieniach wskazano także, że od 1 stycznia 2021 r. wszyscy podatnicy będą obowiązani do wykazania odrębnie w nowym JPK_VAT paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone. Oznacza to, że od 1 stycznia takie faktury uproszczone będą musiały zostać wykazane w nowym pliku JPK tak jak każda inna „zwykła” faktura, co wiąże się również z zastosowaniem odpowiednich kodów GTU lub innych kodów np. kodu TP (transakcje z podmiotami powiązanymi).