Nowelizacja ustawy covidowej

ustawa covidowa

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (UD271). Projekt ma na celu wspieranie działań związanych z zapewnieniem odpowiedniej ochrony w zakładach pracy, które są miejscem w którym dochodzi do zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

W projektowanej regulacji przewiduje się wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą pracodawcom uzyskiwać informacje dotyczące zaszczepienia, faktu przebycia zakażenia SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Proponuje się, aby w przypadku osoby, która przekazała informację:

  • o braku zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub
  • nieprzebyciu infekcji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub
  • posiadaniu ważnego pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, pracodawca mógł delegować te osobę do pracy poza jej stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy albo skierować na urlop bezpłatny. Przewiduje się również możliwość oczekiwania powyższych informacji przed nawiązaniem stosunku pracy z osobą ubiegającą się o pracę.

    Przedsiębiorca lub podmiot niebędący przedsiębiorcą prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym czasowym ograniczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej – nie będzie podlegał takiemu ograniczeniu, jeżeli działalność gospodarcza będzie wykonywana na rzecz osoby:

  • zaszczepionej przeciwko COVID-19,
  • po przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-
  • lub osoby posiadającej ważny negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Wprowadzenie takiej regulacji oznaczałoby, że np. hotele, restauracje, czy aquaparki, które zdecydują się obsługiwać tylko osoby zaszczepione, po przebytej infekcji lub posiadające negatywny wynik testu, będą mogły prowadzić normalną działalność.

    Weryfikacja statusu zdrowotnego będzie możliwa dzięki stosowaniu aplikacji mobilnej udostępnionej przez Centrum e-Zdrowia bądź na podstawie zaświadczeń, na których umieszczony będzie wizerunek twarzy posiadacza zaświadczenia. Zaświadczenia będą wydawane przez osoby wykonujące zawód medyczny, zaś fotografie pochodzić będą z Rejestru Dowodów Osobistych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych.

Obrady nad projektowaną regulacją mają się odbyć na pierwszym wrześniowym posiedzeniu Rządu. Obecnie nie opublikowano jeszcze projektu ustawy. Udostępniono wyłącznie założenia do projektu.