Nowelizacja prawa budowlanego coraz bliżej

Nowelizacja prawa budowlanego

Senat jednogłośnie opowiedział się za nowelizacją Prawa budowlanego.

Nowelizacja umożliwi ona prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentowanie przebiegu robót budowlanych w formie elektronicznej. Będzie to kolejny etap cyfryzacji formalności budowlanych. Przewidywane jest również pozostawienie możliwości prowadzenia dziennika papierowego.

Wśród głównych zmian w ustawie jest umożliwienie prowadzenia dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej, a także uregulowanie działania portalu e-budownictwo, który ma służyć do obsługi administracyjnej usług procesu budowlanego.

Zakłada się zastąpienie określenia „system Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego” określeniem „system Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego”.

 

Zmiany w uprawnieniach budowlanych 

Nowelizacja zmienia także przepisy dotyczące prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, jak również nadawania uprawnień budowlanych oraz karania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Nowela umożliwia także uzgadnianie poszczególnych części projektu budowlanego sporządzanego w formie elektronicznej pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dotychczasowe przepisy są dostosowane do uzgadniania projektów w formie papierowej.

 Dwie formy dziennika 

Jednym z rozwiązań, jakie znalazło się w nowelizacji prawa budowlanego jest możliwość prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej. Takie rozwiązanie pozwoli inwestorowi na monitorowanie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy z dowolnego miejsca na urządzeniu mobilnym, bez konieczności udawania się na teren budowy.