Korzystne rozliczenie darowizn w walce z COVID-19 przedłużone

Korzystne rozliczenie darowizn w walce z COVID-19 przedłużone

Firmy, które przekażą do końca roku darowiznę na służbę zdrowia odliczą jej 200 proc. od dochodu. Korzystnemu rozliczeniu podlegają darowizny przeznaczone dla dla podmiotów znajdujących się w wykazie prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wykaz obejmuje szpitale, ale także firmy, które prowadzą przychodnie, laboratoria medyczne czy zajmują się transportem sanitarnym. Ulgą są też objęte darowizny dla domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, schronisk dla osób bezdomnych czy noclegowni. Przedmiotem darowizny mogą być wszystkie przedmioty służące do walki z koronawirusem, m.in. . maseczki, przyłbice, płyny odkażające, testy, szczepionki na grypę. Także posiłki, artykuły codziennego użytku czy np. samochód do transportu chorych.

Jeśli darowiznę dla szpitala, przychodni albo domu opieki społecznej przekażemy do końca roku, odliczymy od dochodu jej 200 proc. Później, do 31 marca 2021 r., 150 proc. Natomiast darowizny przekazane od 1 kwietnia do końca epidemii możemy odliczyć w 100 proc.

Z rozszerzonej ulgi mogą skorzystać osoby fizyczne płacące PIT lub ryczałt. A także firmy: spółki rozliczające się CIT oraz przedsiębiorcy odprowadzający PIT według skali, liniowy albo ryczałt. Generalnie darowizny wykazywane są w zeznaniu rocznym, ale przedsiębiorcy, a także zarabiający na wynajmie, mogą je już uwzględnić przy liczeniu miesięcznych zaliczek na podatek.

Ponadto warto zwrócić uwagę, że z preferencji skorzystają również darowizny dla placówek oświatowych na cele wspomożenia nauki zdalnej – tj. darowizny komputerów i tabletów, ale tylko wyprodukowanych nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania. Taka darowizna powinna być przekazana na rzecz uczelni, szkół i przedszkoli, schronisk młodzieżowych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii lub specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.