Kopia pełnomocnictwa wystarczy – zmiana Kodeksu Spółek Handlowych.

Dotychczasowa treść art. 243 § 2 ksh i art. 421 § 3 ksh nakazywała, by pełnomocnik udziałowca albo akcjonariusza przekazywał do księgi protokołów oryginał swojego pełnomocnictwa.

Był to często martwy przepis, ponieważ pełnomocnicy, zazwyczaj, posiadają jeden oryginał pełnomocnictwa, a w obrocie prawnym posługują się jego kopiami.

Zwracając uwagę na powyższe, ustawodawca dokonał zmian w ten sposób, iż obecnie wystarczającym jest załączenie kopii pełnomocnictwa do księgi protokołów.