Kolejny sukces kancelarii – nasz klient zaczyna życie bez długów !

Kolejny raz przychodzimy z dobrymi wiadomościami, ponieważ w dniu 09 listopada 2023 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przychylił się do naszego wniosku składanego w imieniu Klienta i ogłosił jego upadłość.

Tym samym, nasz Klient w końcu zaczął życie bez długów !